Samtalsgrupper

Längtar du efter större välmående i ditt liv?

Välkommen att delta i samtalsgrupper där vi på djupgående och utvecklande sätt behandlar teman viktiga för hälsa. Så som stress, emotionell hälsa, medveten närvaro och existentiella perspektiv. Genom föredrag, meditation och goda samtal. Tid spenderad meningsfullt och hälsofrämjande.

Håll utkik efter information om ännu kommande datum för grupper.