Meditation

Välkommen till enskild handledning för etablering eller utveckling av din meditationspraktik – såväl som att få ägna dig åt vägledd meditation. Få djupgående vägledning i medveten närvaro vid formell träning. Lyft funderingar eller hinder som uppstår vid meditation hemma och få stöd i att reda ut dessa. Hitta en praktik som fungerar för dig i ditt liv, liksom få hjälp för att nå djupare inåt.

Tystnadsplikt föreligger.

Mottagning:

Uppsala – Hågaby (Hågavägen 188).
Parkering finns utanför huset. För att komma till mottagningsrummet gå genom entrén på huvudhuset, första dörren till höger och 1 trappa upp. Höger igen varpå rummet ligger längst ner i korridoren på vänster sida.

Nätbaserade samtal är möjligt.
Även kväll- och helgtider finns.