Meditation

Välkommen till enskild handledning för etablering eller utveckling av din meditationspraktik – såväl som att få ägna dig åt vägledd meditation. Få djupgående vägledning i medveten närvaro vid formell träning. Lyft funderingar eller hinder som uppstår vid meditation hemma och få stöd i att reda ut dessa. Hitta en praktik som fungerar för dig i ditt liv, liksom få hjälp för att nå djupare inåt.

Tystnadsplikt föreligger.