Föreläsningar

Behandlande helhetshälsa, existentiell och psykisk hälsa, vikten av reflektion, värderingar, med mera.

Relevant kunskapsutveckling för personalgruppen som arbetar människovårdande såväl som för arbetslaget som vill öka egen hälsa. All information är förankrad i aktuell vetenskap och understödjs av kvalifikation i vetenskaplig metod, statistik och kritiskt tänkande.

Föreläsningar kan bl.a. behandla:
– Hälsobegreppet
– Hälsans bestämningsfaktorer, risk- och skyddsfaktorer
– Stress, coping och hälsa
– Livskvalitet
– Hälsofrämjande
– Existentiella frågor och hälsa
– Medveten närvaro
Finns specifikt önskemål eller behov? Hör gärna av dig så löser vi det!

Prissättning enligt överenskommelse.
Verksamheten bedrivs i Uppsala och Stockholm med omnejd.
Vid begäran kan jag resa ut i landet till din arbetsplats.