Enskilda samtal

För tillfället erbjuds inte tjänsten enskilda samtal.
Välkommen att hålla utkik efter förändringar avseende detta framledes.

Enskilda hälsofrämjande samtal:
Medveten närvaro är häri en röd tråd – spunnen genom öppet och nyfiket närmande av det inre och yttre livet här och nu. Samtalen kan bland annat röra:
– Att finna vägar till ökad meningsfullhet
– Existentiella förhållningssätt och livets stora frågor
– Stärkandet av personliga resurser för hälsa och välbefinnande
– Begripliggörande av yttre sammanhang liksom det inre livet
– Stress-, ångest-, känslo- och ohälsohantering

Tystnadsplikt föreligger. Av- eller ombokning ska ske dagen innan avtalad tid, för att inte debiteras fullt pris.