Enskilda samtal

Hälsofrämjande, stödjande, rådgivande, kartläggande, utvecklande, existentiella och motiverande sådana. 

Medveten närvaro är häri en röd tråd – spunnen genom öppet och nyfiket närmande av det inre och yttre livet här och nu. Samtalen kan bland annat röra:
– Att finna vägar till ökad meningsfullhet
– Existentiella förhållningssätt och livets stora frågor
– Stärkandet av personliga resurser för hälsa och välbefinnande
– Begripliggörande av yttre sammanhang liksom det inre livet
– Stress-, ångest-, känslo- och ohälsohantering

Mottagning:

Uppsala – Hågaby (Hågavägen 188).
Parkering finns utanför huset. För att komma till mottagningsrummet gå genom entrén på huvudhuset, första dörren till höger och 1 trappa upp. Höger igen varpå rummet ligger längst ner i korridoren på vänster sida.

Nätbaserade samtal är möjligt.
Även kväll- och helgtider finns.

 

Tystnadsplikt föreligger. Av- eller ombokning ska ske dagen innan avtalad tid, för att inte debiteras fullt pris.