Tjänster

Jag är glad att erbjuda min kompetens genom en rad olika former: enskilda samtal, samtalsgrupper eller föreläsningar. Läs gärna mer om hur jag kan bidra till ökad hälsa under respektive flik.