Tjänster

Enskilda samtal

katsia-jazwinska-eNi6006DeCo-unsplash

För dig som är nyfiken på hälsofrämjande vägledning och stöd vid individuella sessioner.

Samtalen syftar till att stärka dina egna resurser att påverka ditt välbefinnande. Konkreta verktyg erbjuds, liksom övning av konstruktiva sätt att reglera ditt nervsystem.

Processen inbegriper att tillsammans skapa förståelse utifrån din aktuella livsupplevelse. Vi undersöker din önskan om förändring och vad det är du hoppas på framåt. Vi hjälps åt att finna och tydliggöra framkomliga vägar dit, liksom jobbar med ingredienser för utveckling att äga rum inifrån.


Samtalsgrupper

harry-tharsiman-QpH1Gy8Uk5A-unsplashUppskattade sociala sammanhang med pedagogiskt paketerad modern, klok och tvärvetenskaplig hälsokunskap. Föredrag, ledning av gemensam gruppreflektion, liksom vägledd övning av praktiska verktyg som främjar din hälsa.

Syftet är ökad självkännedom och att nå djupare inåt mot insikter, motivation, förståelse liksom stressreducering.

Innehåll vid samtalsgrupperna kan röra: Helhetssyn på hälsa, stresskunskap, medveten närvaro på djupet, existentiell reflektion, hur meningsfullhet och livsriktning påverkar din hälsa.


Föreläsande & workshops

matt-artz-1k8-pMs3QPg-unsplash Infria erbjuder djuplodade hälsoperspektiv, utifrån en bred kunskapsbas, konkreta metoder samt en skarp förmåga att se människor och skapa genuina möten. Välkommen med förfrågningar gällande workshops och föreläsningar.

Verksamheten bedrivs i Uppsala med omnejd. Vid förfrågan har jag möjlighet att resa för föreläsningsuppdrag. Prissättning enligt överenskommelse och utifrån uppdrag.