Robert Schultz

Vår personalgrupp fick ett riktigt lyft och en aha-upplevelse kring hur hälsa fungerar. Klienterna kommer tjäna mycket på vår nya kunskap.