Medkänsla

Föreställ dig hur det är att känna sig värdelös. Inbilla dig t.ex. att du hamnat i en situation som väcker impulserna att vilja dra dig undan. En kall inre röst, ibland knappt noterbar, sätter stämningen inom dig. Du blir hård, spänd eller måhända emotionellt avstängd. Du kanske skäms eller skuldbelägger dig själv eller andra. Kanske upplever du ängslan, rastlöshet eller ilska.

Tänk dig då att någon hittar till dig där i ditt elände. En varm person ser ditt tillstånd och känner in ditt mående. Utan att förminska dina emotioner uttrycker denne att dina upplevelser gör dig till en medlem av mänskligheten. Att det är just genom de svåra emotionerna som du platsar in och är lik alla oss andra. Att det är oerhört förståeligt att du känner som du gör.

Det här är medkänsla. Vilket är en stark komponent för välmående och hälsa.

Som människa kommer vi alla under våra liv att möta svåra händelser. Vi kommer att genomleva smärta, sorg, skam och mer. Genom att ta emot dessa upplevelser med förståelse och värme kan vi bli individer med en trygg inre kapacitet. Vi kan slappna av och låta livet levas fritt och med öppenhet gentemot oss själva och andra människor.

Vi söker alla trygghet och kärlek. Varenda en av oss.

Inom vetenskaplig litteratur beskrivs medkänsla som förmågan att känna igen och se lidande. Vilket väcker en inneboende motivation att vilja göra något för att lindra. Medkänsla till en annan innebär att se dennes lidande och därigenom se likheten med sitt eget lidande – i egenskap av att vara människa. Det är en känsla som förenar och skapar kontakt, i motsats till att separera, skapa distans och särskilja.

Viktigt är att medkänslan präglas av genuinitet. Det är inte fråga om att så fort som möjligt vilja fixa någons problem. Att lyssna utan att vilja fixa ger många gånger mer trygghet än att problemlösa.

Många av oss lever med en inre röst, som när vi upptäcker den tycks hård och kall. Självanklagelser, ältande och den kritiska rösten blockerar förmågan att vara medkännande med sig själv. Därför behövs medveten praktik och intentionen om att utveckla förmågan. Hjälpsamt är då att söka, hitta och odla en inre röst som är varm och stöttande. Denna varma röst möjliggör att lugna och trösta sig själv liksom skapar inre trygghet. Att vara en medkännande person för sig själv kallas att praktisera självmedkänsla.

Självmedkänsla består av förståelse för sina svårigheter tillsammans med en värme mot sig själv gällande dessa. Liksom att se det gemensamma i människors livsupplevelse. Vilket innebär att se hur alla människor lider, strävar och önskar, istället för att se sig själv som ett separat undantag till mänskligheten. Även medveten närvaro spelar en viktig roll.

Medkänsla och självmedkänsla har påvisats ha många positiva hälsoeffekter. Bland många andra mindre ältande och överväldigande av negativa tankar liksom en villighet att känna svåra emotioner. Känslor av hopp och lättnad är också vanliga vid praktiserande av medkänsla.

Utifrån respekt för allt mänskligt kan jag hjälpa till att strukturera dina tankar för att förstå dig själv och ditt mående. Liksom för att odla en känsla av att det är OK att vara den du är. Hos Infria får du stöd i att vara ärlig och vänlig mot dig själv.

Jag hjälper dig utveckla känslor av inre värme, säkerhet, trygghet, lugn och ro genom medkänsla och självmedkänsla. Ytterst kan detta leda till en självacceptans som är en stor resurs för din hälsa.

© Lauren Richter