Emotionell hälsa

Våra emotioner är allt annat än bara känslor. De är vägledare och beskyddare. Informatörer och själva kanalen att uppleva livet genom. De ger oss mening och orienterar oss i världen genom att ge oss insikt och kunskap om vår plats här. För detta krävs dock en bekantskap med dem liksom att vi bidrar med klok reflektion för att kunna ta emot det de har att säga oss.

Det finns en gammal fördom att emotioner skulle vara irrationella såväl som problematiska i det att de stör våra livsprojekt. Men utan emotioner har reflektion och beslut ingen fast punkt eller fokus.

Visserligen kan de kännas överväldigande och drabbande. Som om de bara händer och tar över oss. Men genom att lära oss deras språk blir de ett sätt att nå djupare in i oss själva och därmed få en djupare förankring i livet. Dina emotioner är kanske det bästa sättet att lära känna vem du är. Det som gör dig rädd och ger dig ångest säger också något om vad som är viktigt för dig.

Emotioner är processer. De är inte alltid nödvändigtvis medvetna för oss. Utan kan ligga som en underström månader för att ibland dra med oss ut mot det som känns som öppet hav. Andra gånger är de kortvariga och laddar ur genom en rejäl storm.

De transformeras och uttrycks på en rad olika sätt – till önskemål, ageranden liksom till andra emotioner. Kärlek till exempel kan ge upphov till svartsjuka eller sorg, varpå processen av sorg vanligen involverar ilska.

Det finns inga felaktiga emotioner, om vi tänker oss dem som frikopplade handling innan eftertanke. Emotioner är inte en moralisk fråga. De har en egen rationalitet och intelligens. De kommer i många färger, intensitet, kvaliteter och former. Vi kan känna många saker på en och samma gång samtidigt som nya föds ur de vi redan har hos oss.

Vi är inte passiva offer för våra emotioner, utan kan delta i att kultivera och skapa dem. För detta behöver vi lära oss hur emotioner känns, hanteras och kan användas. Vår kunskap om detta är oftast något vi har anammat i förbifarten då vi erfarit livet såhär långt – vanligen oreflekterat och med brister.

Vi känner våra emotioner i olika lager där de mer ömmande smärtsamma ofta befinner sig djupare ner. Svårare att komma i kontakt med. Ilska kan exempelvis maskera besvikelse då den senare kan upplevas alltför sårbar att vara med.

Andra gånger är det ilskan som ger oss precis den energi vi behöver mobilisera för att hantera en situation. Aristoteles menade att den som inte kan bli arg vid rätt tidpunkt, på rätt sätt och på rätt person är en dåre.

Att verkligen förstå våra emotioner och hur de uttrycks och förkroppsligar våra djupaste värderingar är ett första steg mot emotionell integritet. Detta handlar att vara sann mot dina emotioner och är viktigt för emotionell hälsa.

För att vara sann mot dina emotioner krävs stort mod, men framför allt en villighet att lära känna dig själv djupare som den människa du är. Med ett liv som råder under de mänskliga betingelserna. Att vara människa är att vara sårbar.

Villighet till att vara sårbar är ännu en betydelsefull aspekt av emotionell hälsa – en önskan om vara i kontakt med emotionerna. Kontakt med dig själv istället för emotionellt undvikande. Det går nämligen inte att undvika emotioner selektivt. Att undvika svårare emotioner slutar ofta med att vi känner oss avstängda generellt.

Men hur ska det gå till att veta ifall du är emotionellt avstängd om detta är ditt vanliga läge att vara i? Det är genom kontraster som vi förstår skillnader. Istället kan frågan om hur pass levande du känner dig vara mer vägledande. Att överhuvudtaget svara på den frågan är sårbart och kräver ärlighet.

Ärlighet om vad som pågår i det inre livet just nu eller i en given situation. Och att hitta sätt att vara OK med det. Att hur du än känner, så är det OK. Även om du inte är OK med att du känner som du gör, så är självaste den icke-acceptansen OK.

På detta sätt kan du och jag tillsammans hjälpa dig att bygga upp en ny relation till dina emotioner, dig själv och därmed din emotionella hälsa. Genom en vägledd process mot att besvara livets frågor med vishet istället för reaktivitet. Med närvaro istället för undvikande. Genom öppenhet till livet istället för avstängdhet.

© Lauren Richter