Om hälsa

Att definiera hälsa ger en tydligare riktning för att förbättra densamma. Modernare hälsodefinitioner utgår från att du har god hälsa om du i ditt liv upplever: meningsfullhet, välbefinnande och egenmakt. Det här är möjligt även vid sjukdomstillstånd. Mitt perspektiv är att hälsa är en ständigt pågående och föränderlig process, som omfattar både objektiva (mätbara) liksom subjektiva (upplevda) inslag.

Flikarna under Om hälsa erbjuder läsning om olika hälsoperspektiv. Betrakta dessa texter som ett smakprov på mina teoretiska utgångspunkter, såväl som en inblick i den typ av kunskap jag kan erbjuda dig i olika former. Trevlig läsning!