Om hälsa

Att definiera hälsa ger en riktning för den som vill förbättra densamma. Modernare definitioner utgår från att du har god hälsa om du upplever meningsfullhet, välbefinnande och egenmakt. Vilket är möjligt även då sjukdom föreligger. Hälsa är en föränderlig process som omfattar objektiva (mätbara) liksom subjektiva (upplevda) inslag.

Under dessa flikar kan du läsa lite om vad hälso- och beteendevetenskapen liksom psykologin säger oss såhär långt gällande hälsa. Se dessa texter som ett smakprov på min teoretiska utgångspunkt såväl som vilken typ av kunskap jag kan erbjuda dig i olika former. Trevlig läsning!