Utbildning

Akademisk examina från Uppsala Universitet:

Medicine masterexamen, 120,0 högskolepoäng – Folkhälsovetenskap (2017)
Filosofie kandidatexamen, 180,0 högskolepoäng – Psykologi (2013)

Utbildningsinnehåll:

Psykologi:
Psykologi A, B & C – 90 hp
Komparativ psykologi – 7,5 hp
Socialpsykologi A & B – 60 hp
Folkhälsopsykologi – 7,5 hp

Folkhälsovetenskap:
Folkhälsovetenskap – 15 hp
Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsoområdet – 15 hp
Examensarbete i folkhälsovetenskap – 30 hp
Existentiell folkhälsa, fördjupningsnivå – 7,5 hp

Existentiella perspektiv:
Människan i det mångkulturella samhället – 6 hp
Världsreligionernas historia, myter och praxis – 6 hp
Livsåskådning, etik och religiös pluralism – 6 hp
Filosofins klassiker: antiken och medeltiden – 7,5 hp
Filosofins klassiker: den nya tiden – 7,5 hp

Ledarskap:
Etik och ledarskap I – 15 hp
Hälsofrämjande ledarskap – 15 hp

Övrigt:
Idrott, Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR – 7,5 hp
Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa – 7,5 hp
Etik – 7,5 hp
Medicin och makt i historisk belysning – 7,5 hp
Evolutionsbiologi – 10 hp
Människa-datorinteraktion –  5 hp
Kritiskt tänkande – 7,5 hp