Lauren Richter

Studier, arbets- och livserfarenhet har format min övergripande orientering: att medverka till ett välmående, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. En bredd av intressen har fått mig att resa jorden runt, renovera hus på landet samt prioritera tid till reflektion. Med stort engagemang för människor och möten är min önskan att bistå processer av ökad självkännedom. Eftersom människor därigenom kan vinna egenmakt och hälsa.

Jag strävar efter djup förståelse för individens upplevelser av sitt yttre sammanhang och inre liv – genom respektfull nyfikenhet. Mångårigt arbete med människor som lever med smärta, sorg liksom psykisk ohälsa har gett mig beredskap för stora livsfrågor. Erfarenhet tillsammans med utbildning har gett mig en bred bas av kunskap, färdigheter och metoder liksom stor lyhördhet.

Min utgångspunkt är att hänsyn till människans biologiska, psykologiska, sociala såväl som existentiella hälsodimensioner behövs. Mitt fokus är på hur personliga resurser och subjektiva upplevelser kan bidra till ett gott liv. Vad detta innebär är individuellt. En utvecklingsprocess bör vara skräddarsydd och organisk.

Konstruktiv förändring för ökat välbefinnande möjliggörs genom fokusering inåt och genom att skapa trygga förutsättningar. För att låta sig beröras och erfara sin egen existens. Min roll är att vägleda, stötta, informera och utveckla.

Syftet med att kontakta mig kan vara att hantera någon form av ohälsa, komma vidare i någon process eller för att främja hälsa och välbefinnande – oavsett nuvarande hälsotillstånd.

Du som önskar enskilda samtal likväl som en föreläsning, exempelvis för din personalgrupp, är varmt välkommen att kontakta mig.

Allt gott,
Lauren Richter